به منظور واریز وجه به حساب دانشگاه دامغان تا پایان سال جاری (۹۵) لازم است به حساب شماره ۲۹۳۷۰۳۸۴۶۴ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه دامغان مبالغ خود را واریز، سپس فیش دریافتی را به واحد مربوطه تحویل نمایید.

همچنین می توانید به منظور پیگیری مشکلات احتمالی پرداخت خود، به صفحه‌ی پیگیری پرداخت ها رجوع نمایید.