به منظور واریز وجه به حساب دانشگاه دامغان خواهشمند است فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید.
همچنین می توانید به منظور پیگیری مشکلات احتمالی پرداخت خود، به صفحه‌ی پیگیری پرداخت ها رجوع نمایید.