به منظور واریز وجه به حساب دانشگاه دامغان خواهشمند است اطلاعات خواسته شده در فرم ذیل را با دقت پر نمایید.

همچنین به منظور پیگیری مشکلات احتمالی پرداخت خود، به صفحه‌ی پیگیری پرداخت ها رجوع نمایید.